Instalace 17

 
 
 

Stalo se již zvykem, že první pop-up každého nového roku uvozuje silné téma. Sezónu jaro/léto 2016 otevírá Folklor, téma nám bytostně blízké a v pravdě srdečné.

Instalace představuje výběr tří mladých oděvních návrhářek a jejich práce doplňují kolekce šesti současných šperkařů. Při výběru zastoupených autorů, jsme kladli důraz na pevnou a důvěryhodnou vazbu ke zvolenému tématu a současně jsme se chtěli vyhnout prvoplánovému vizuálnímu obrazu, který v současné době často pouze klouže po povrchu. Současný módní přístup k folklornímu odkazu pak doplňují produkty a objekty autentické tradiční lidové tvorby. Celý pop-up doprovází speciální hudební mix, který folklorní instalaci na míru připravil skvělý DJ V! (Oozlum).

 
 
 

Petra Pitelková

Mladá módní návrhářka Petra Pitelková absolvovala v roce 2015 Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde studovala obor Oděvní a textilní design. Studijní stáž na akademii di Belle Arti di Brera v Miláně přinesla Petře do života téma tradice a jí se podařilo výrazně zazářit s pozoruhodnou kolekcí “Dědictví české země”, která se stala rovněž její diplomovou prací a jejíž část nyní, společně s nositelnou linií která z původní kolekce vychází, máme tu čest představit v rámci folklorního pop-upu v Kurator. Kolekci Dědictví české země dominuje velmi stará, tradiční a náročná technika ručního vrapování a ústředním prvkem pak je košile, která i v dnešní době představuje základní prvek šatníku. Speciálně pro Kurator a folklorní pop-up Petra tuto kolekci rozvedla do komorní série nositelných košil a košilových šatů v čistě bílé a červené barvě, které jsou pro folklor tak typické.

 • Pet_5
 • Pet_6
 • Pet_1
 • Pet_2 

Renata Dračková

Renata Dračková je bezpochyby jednou z nejvýraznějších tvůrčích osobností nadcházející generace tuzemských mladých návrhářů. Od roku 2013 studuje na pražské Vysoké škole umělecko-průmyslové v ateliéru Módní tvorby pod vedením MgA. Pavla Ivančice. Má za sebou studijní stáž na Královské akademii v Antverpách, kde studovala v atelieru návrhářství divadelních kostýmů. Aktuálně působí na pracovní stáži u významné Antverpské módní značky A.F. Vandrevorst.
V kolekci, která vznikla ze školního zadání, se Renata zabývá tématem tradice, folkloru a identity. V rámci rešerší se zaměřila především na specifika vizuální formy a dekor lidového oděvu, který autorku zaujal ze všeho nejvíce. Zjistila, že se v identické podobě objevuje nejen na krojích, ale také na Tupeské keramice, která je typická pro oblast Slovácka.

Kolekce Renaty Dračkové není nositelná. Abstraktní formou odkazuje jak k samotným florálním motivům, tak i k celkové hmotné siluetě bohatě zdobených a vrtsvených krojů.

 • D_8
 • D_7
 • D_1 

Tyformy

Pavla Vachunová je absolventkou pražské VŠUP, atelieru keramiky a porcelánu. Vytváří předměty, které jsou na pomezí užitného a uměleckého světa a na diváka mohou mnohdy působit tak, že zapomene na to, k čemu mají vlastně sloužit. Ve své tvorbě Pavla čerpá inspiraci z přírodních forem a dějů a stejně jako u její sestry, oděvní návrhářky Magdy Vachunové, hraje v její tvorbě neodmyslitelnou roli rovněž folklor a tradice. Tato inspirace dodává její tvorbě pevnost a propojuje ji se surreálným světem umění.
Pavla Vachunová pod svojí značkou Tyformy v Kuratoru představuje speciální kolekci šperků Erotikon, dále tradiční láhve na pálenku a porcelánový krajáč s pohárky.

 • T_1
 • T_2 

Adéla Zobelová

Adéla Zobelová v roce 2008 úspěšně absolvovala pražskou VŠUP, kde studovala v ateliéru Módní tvorba pod vedením Josefa Ťapťucha. Po delší tvůrčí odmlce se v Kuratoru představuje s limitovanou kolekcí límců, jejichž tvorbou navazuje na téma Zuberské výšivky, se kterým pracovala již ve své diplomové práci. Tzv. Zuberská výšivka je typická pro oblast Rožnova pod Radhoštěm a dodnes je její tradice živá ve vesničce Zubří. Používala se na rukávcích a límcích ženského kroje, její krása však nejlépe vynikne na šátcích a čepcích. Adéla převedla dekor této tradiční výšivky do grafické podoby a následně jej v detailech přenesla na textil. Exkluzivní kolekce límců vznikla ve spolupráci s Pavlou Vachunovou (Tyformy), která navrhla a vyrobila jedinečné porcelánové knoflíky a detaily zapínání.

 • Z_2
 • Z_3
 • Z_4
 • Z_5
 • Z_1 

Adéla Fejtková

Adéla Fejtková letos diplomuje v ateliéru K.O.V. na pražské VŠUP.

Věnuje se především designu šperků a objektů, které často nejsou jasně definované. Objekty na hranici designu a volného umění můžeme nosit, nebo si je vystavit a jen se na ně dívat. Pro Kurator ale tentokrát vytvořila ryze nositelnou kolekci šperků, větších a drobnějších závěsů, náušnic a prstenů. Tvary vychází z plochy do prostoru. Jedním ze zdrojů inspirace byly autorce asociace dětského skládání z papíru a vystřihování. Nám vzdáleně připomínají rozložené tvary květů, které patří, mezi tradiční folklorní motiv. Střídající se plochy a obloučky na principu světla a stínu dávají tvaru vyniknout. Vše je ještě podpořeno povrchovou úpravou speciálním lakem s perleťovým efektem. Některé kusy jsou stříbrné, nebo pozlacené stříbro. Každý komponent skládačky je ručně vyřezán a kompletován do finálního tvaru. Při takové práci vnikají drobné nepřesnosti, které ještě více odkazují k dětským vystřihovánkám a způsobí, že každý kus je neopakovatelný.

 • F_1
 • F_2 

Magda Vachunová, Mayda

Magda Vachunová je jedním z mála českých módních návrhářů a autorů, v jejichž práci je folklor přítomen vždy, byť mnohdy velmi rafinovaně a skrytě. Pochází z Velké nad Veličkou, místa v srdci Horňácka, kde je folklor stále živý a v autorčině životě díky tomu pevně zakořeněný. Výběr šatů a oděvů, který je prezentován v rámci folklorního pop-upu v Kurator, je součástí kolekce “Moje”, která reflektuje osobní vztah autorky k místu kde vyrůstala, vztahuje se k jejímu původu a ke krojům ve kterých se v dané oblasti používá speciální technika vrapování. Použitá bílá barva je jednou z tradičních a značí čistotu, podtrhuje lehkost a dovolí vyniknout struktuře vzniklé použitím techniky vrapování.
Magda studovala a absolvovala následující obory a školy:
1994 – 1998 Střední průmyslová škola textilní v Brně, obor Textilní výtvarnictví
1998 – 2002 Technická univerzita v Liberci, obor Textilní a oděvní návrhářství
2002 – 2004 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Prostorová tvorba
2003 – 2004 Akademie múzických umění v Praze, obor Scénografie, kostým a maska
2003 – stáž Lapland University in Rovaniemi, Finland, Textile and clothing design

 • M1
 • M2 

Veronika Watzková

Veronika Watzková je mladá šperkařka, studentka atelieru K.O.V. na pražské VŠUP. Kurator představuje její kolekci “New life”, která je oslavou jara přinášejícího probuzení přírody.
Kopečky z ořechového dřeva z nichž klíčí mladé výhonky mohou být skrýšemi na drobná tajemství, například na některý šperk ze související kolekce, která zahrnuje náhrdelníky, prsteny i naušnice a je rovněž součástí folklorního pop upu.

 • W_5
 • W_4
 • W_2
 • W_3 

Kristýna Španihelová

Mgr.art. Kristýna Španihelová, ArtD. pochází z Valašského Meziříčí. Je první nositelkou titulu doktorka umění oboru kov a šperk v České republice, získala ho za svoji disertační práci na téma Lidský příběh materiálu, ikonologie organických materiálů v současném šperku a praktickou práci Materialita bytí. Nyní působí jako asistenka na VŠVU v Bratislavě v ateliéru S_M_L-XL Kov a šperk u prof. akad.arch. Karola Weisslechnera.

Výběr z jejích kolekcí odrážejících folklor či motivy dekorů lidového umění v rámci instalace v Kurator není na prodej.

 • S_1
 • S_2 

Slovácký krúžek Poštorná

Po vzoru tradiční hračky, vystřihovaných panenek, kterým se měnily šatičky, připravuje Slovácký krúžek Poštorná speciální edici vystřihovánek s lidovými kroji z Poštorné, Charvátské Nové Vsi, Hlohovce a Staré Břeclavi, tedy oblasti takzvaného “Charvátského Podluží”. Jako první vyšla edice ženského kroje. Kombinovat z jednotlivých krojových částí lze nejen slavnostní hodový oděv, ale i například všední variantu nebo méně známý obřadní kroj.

Za projektem s mezinárodním přesahem stojí jeho autorka a členka Slováckého krúžku Tereza Horáková, rakouská ilustrátorka Solmaz Farhang, švédská grafička Marianne Stålhös, a Lenka Smyčková.

SK 

Galerie Joži Úprky, Uherské Hradiště

Záměr realizovat v části rekonstruovaného objektu bývalé jezuitské koleje v Uherském Hradišti Galerii Joži Uprky vzešel ze spolupráce Města Uherského Hradiště s Nadací Moravské Slovácko. Základem jedinečné stálé expozice tohoto významného českého umělce se stala u nás nejrozsáhlejší sbírka Uprkových děl, kterou vybudovali známý uherskohradišťský podnikatel a sběratel Zdeněk Zemek v úzké spolupráci s Petrem Vašátem, podnikatelem, sběratelem a zakladatelem Galerie Joži Uprky, která vznikla již předtím v roce 1995 v Praze a měla velký podíl na propagaci Uprkova díla jak u nás, tak v zahraničí.
Podstatnou část vystavených obrazů v Galerii Joži Uprky v Uherském Hradišti představují vybraná díla ze sbírkového fondu Nadace moravské Slovácko (Galerie Joži Uprky), doplněná o zápůjčky z Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzea umění v Olomouci, Krajské galerie ve Zlíně, Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Římskokatolické farnosti ve Strážnici. V expozici najdeme rovněž plastiky umělcova mladšího bratra, známého sochaře Franty Úprky. Na prostorných chodbách expozice jsou v chronologickém uspořádání prezentovány ve velkých formátech autentické fotografie ze života Joži Uprky.

Kurator má tu čest, díky spolupráci s Galerií Joži Uprky v Uherském Hradišti, zařadit do prodeje unikátní monografii “Joža Uprka, Evropan slováckého venkova” s řadou barevných reprodukcí jeho stěžejních děl, unikátních dobových fotografií, se zasvěceným komentářem předních odborníků na výtvarné umění v ČR i na Slovensku, dále sadu pohlednic s reprodukcemi Uprkových děl a nakonec i průvodce výstavou “Joža Uprka, Evropan slováckého venkova” který byl vydán ke stejnojmenné výstavě konané ve Valdštejnské jízdárně v Praze od 23. 9. 2011 do 29. 1. 2012.

uprka 

Slovakia Gift

Za značkou Slovakia gift stojí designerské studio “Slovensky”. Tvorbu tohoto studia od počátku sjednocuje výrazná inspirace slovenským lidovým ornamentem. Prvním projektem byla kolekce suvenýrů značky Slovakia Gift, která byla představena veřejnosti v roce 2011. Od té doby Slovakia Gift uvádí na trh krásné kolekce suvenýrů, které v sobě spojují krásu slovenského lidového ornamentu a současné designové trendy.

Kurator nabízí vyjímečné sady pohlednic, na nichž jsou graficky zpracované tradiční folkorní ornamenty, dekory či vzory výšivek a tisků na textil z různých oblastí Slovenska, dále plátěné tašky s potiskem tradičních Slovenských folklorních motivů a sady folklorních placek – odznáčků.

SG_1 

Alois Doležal
Michaela Gorcová
Jarmila Sládková ( Slovácká jizba )
Blatnička
Nastasstia Aleinikava

Za významnou pomoc při realizaci 17. pop-upu děkujeme rodině Vachunové, Jarmile Sládkové a Valašskému muzeu a skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
Foto: Markéta Gorčíková, Eliška Kyselková, Anna Pleslová a archiv značek a autorů


Kurator, © 2016

E-shop | O nás | Minulé instalace | Služby | Zastupované značky | Kontakt | Workshopy